Карта на сайта
Контакти
Начало
Начало

Дружество „ГРАДИАКТ КОНСУЛТ” ООД е специализирано в консултанско-инженерингови услуги, оценка на съответствие на инвестиционни проекти, строителен надзор и инвеститорски контрол. Компанията притежава сертификат ISO 9001:2000 за одобрена Система за Управление на Качеството. Има редица референции за успешно и качествено изпълнени поръчки, свързани с дейността. Работата на екипа се отличава с коректност, висока степен на компетентност и професионализъм в областта на пътно, мостово, гражданско и промишлено строителство.